IMWAC-EN
International Movement
We Are Church / European Network

FORUM
 

 
 “Jezus Christus, die in zijn Kerk leeft, Bron van Hoop voor Europa”
- de Tweede Europese Bisschoppensynode

FromVan 1 tot 23 oktober 1999 vindt als laatste in de rij van continentale synoden de Tweede Bijzondere Vergadering voor Europa in Rome plaats.
Tot nu toe werden daarvoor twee voorbereidingsdocumenten samengesteld – de Lineamenta en het Instrumentum laboris –, waarin de bisschoppen telkens aangespoord werden deze in de betreffende lokale kerken intensief in discussie te brengen en daarmee de participatie van alle gelovigen op het synodeverloop te benutten.
In werkelijkheid is weinig tot niets in deze richting door de bisschoppen in gang gezet, zodat de indruk ontstaan kan dat zij deze synode als een privé-zaak van bisschoppen zien.

Forum van Europese Christenen – FEC

De Internationale Beweging Wij zijn Kerk - IMWAC en het Europese Netwerk Kerk in Beweging - EN zullen derhalve deze synode gezamenlijk kritisch begeleiden. Wij zullen drie dagen lang (van donderdag 7 oktober tot zaterdag 9 oktober 1999) in Rome bijeenkomen om uitdrukking te geven aan onze gevoelens van vreugde en hoop, van verdriet en angst met het oog op de situatie die wij momenteel in onze kerk in Europa beleven. Wij gaan een analyse van deze situatie maken om als bijdrage van leden van het Volk van God te overhandigen aan de geloofsgemeenschap in Europa, aan het in Rome in synode verzamelde episcopaat, aan de democratische Europese instanties en aan de media.
Een wezenlijk deel van deze activiteit vindt via internet plaats om op deze wijze aan de velen voor wie het niet mogelijk is in Rome aanwezig te zijn, een forum te bieden waarin zij mee kunnen discussiëren en hun mening geven.
Op deze pagina vindt u de ontwerptekst voor een Verklaring die tijdens het Forum aan de bisschoppensynode wordt overhandigd. Ook zijn er drie ‚aanzet-teksten‘ voor de kernpunten die wij op het Forum in Rome zullen behandelen: 1. Structuur van de kerk, subsidiariteit en collegialiteit – 2. Positie van de vrouw in de kerk en in de maatschappij van Europa – 3. Conflicten en verzoening in Europa, migraties en interreligieuze dialoog.

Deelname aan het Forum van Europese Christenen – FEC

Iedereen is van harte uitgenodigd tot persoonlijke deelname aan het Forum (en ook aan de internationale samenkomst van Wij zijn Kerk) in Rome van 7 tot 9 (resp. 10) oktober 1999.

Informatie en inschrijving: 

Isaac Wüst
Erasmuslaan 92
NL 1185 BJ Amstelveen
Tel.: 0031 – 20 – 645.9868
E-mail: isaac.wust@wxs.nl
Deelname via Internet: U bent eveneens van harte uitgenodigd deel te nemen aan de discussie over de Verklaring en in de drie themagroepen. Dit kunt u doen door uw bijdrage aan het ter plekke aangegeven e-mailadres te sturen, zo spoedig mogelijk, uiterlijk tot 15 september.

Talen: Wij verzoeken u zo mogelijk uw bijdrage in het engels, frans of duits toe te sturen. Wij zullen proberen om ook met andere talen rekening te houden.

 


Return to FORUM home page
 
Webpage Editor: Ingrid H. Shafer, Ph.D.
  e-mail address: facshaferi@mercur.usao.edu or ihs@ionet.net
Posted 11 August 1999
Last revised 11 August 1999
Electronic text Copyright © 1999 Ingrid H. Shafer